Galjevica

Zgradili smo tri več-stanovanjske objekte na Galjevici v Ljubljani.